Vrouwencirkel

 

her-inner je oorsprong

 

Vrouwencirkel

 

Her-inner je oorsprong

Talen(ten) van je ziel

Je ziel kent vele talen(ten). Een groot deel daarvan gebruiken we niet of nauwelijks, zijn we ons zelfs amper van bewust. Hoe zou het zijn om je al die vergeten talenten weer te her-inneren, om ze toe te eigenen zodat je alles wat je in huis hebt in kunt zetten om voluit te leven?

We leven in een overgangsperiode, de aarde beweegt naar een hogere frequentie. De laatste eeuwen was het leven op deze planeet vooral gedomineerd door het mannelijk bewustzijn. Dat heeft ons veel gebracht. Om in balans te komen, is het nu tijd voor de andere kant: het vrouwelijk bewustzijn.

Het transformatieproces dat gaande is wordt geïnitieerd en begeleid door vrouwen en mannen in wie dat vrouwelijk bewustzijn voorop staat. Er is nood aan vrouwelijk leiderschap, zowel door mannen als vrouwen. Het is wezenlijk dat vrouwen en mannen zich her-inneren wie ze zijn, al die vergeten talen(ten) en gaven ontsluieren en ontwikkelen en in hun vrouwelijke kracht gaan staan.
In mijn praktijk en andere workshops en trajecten werk ik ook met mannen. In deze groep kies ik er in eerste instantie voor alleen met vrouwen te werken. Omdat in het ontsluieringsproces ook al het donker in het collectief vrouwelijk bewustzijn aan het licht komt: de onderhuidse woede, jaloezie en haat. Als vrouwen elkaar al het licht in de ogen niet gunnen en elkaar ondermijnen in plaats van bekrachtigen, hoe komt het vrouwelijk bewustzijn dan ooit uit de huidige underdog positie vandaan?

Vandaar een maandelijkse Vrouwencirkel in mijn praktijkruimte in Utrecht. Om in een kleine groep te onderzoeken wie jij nu eigenlijk bent als vrouw – niet alleen in dit leven en in de huidige tastbare realiteit, maar ook in het grotere plaatje, op zielsniveau. En om te kijken wat je tegenkomt in dit leven als vrouw, de situaties en mensen die op je pad komen, de relaties die je aangaat. Welke boodschappen zitten daarin, welke lessen? Hoe verhoud jij je als vrouw tot je omgeving: mannen en andere vrouwen? Wie ben je, wat zijn je kwaliteiten, wat kom je hier doen en hoe past dat of verhoudt zich dat in of tot het grotere plaatje, het collectieve (vrouwelijke) bewustzijn?

Dat zijn de achterliggende vragen, het gedachtegoed, het speelveld/energieveld waarmee we met elkaar aan de slag aan. We werken met lichaamswerk, meditatie/stilte, klank, aanraking, intuïtief tekenen en schrijven, omdat dat allemaal talen zijn van onze ziel. En door die talen te leren verstaan, kom je op diepere lagen van jezelf en leer je je talenten kennen. Uiteraard is er elke bijeenkomst ruimte om te delen, uit te wisselen en te inspireren.

Praktisch:
– maandelijkse bijeenkomst van 3 uur in mijn cursusruimte in Utrecht, onder mijn begeleiding;
– kleinschalige groep (max. 5 vrouwen);
– deelname aan besloten facebookgroep om inspiratie te delen, vragen te stellen, foto’s van opdrachten te plaatsen;
– maandelijkse online meditatie rondom het betreffende thema in de facebookgroep;
– bijdrage: 55,- euro per maand, voor ondernemers komt daar de btw bovenop. Je ontvangt maandelijks een factuur.

Jouw motivatie

Ik werk graag met vrouwen die nieuwsgierig en open zijn en die de diepte in willen. Vrouwen die er niet van terug schrikken om hun weerstand gespiegeld te krijgen. Vrouwen die durven te delen als ze boos, angstig, teleurgesteld of jaloers zijn. Vrouwen die kwetsbaar durven zijn en het geschenk van hun tranen willen zien. Vrouwen die de wens hebben om onvoorwaardelijk liefde te ontvangen en om op te ruimen wat daarvoor in de weg staat. Vrouwen die houden van spelen en grenzen verkennen en verleggen. Vrouwen voor wie magie geen vies woord is. Vrouwen die benieuwd zijn naar de bitch in zichzelf, de heks, de hogepriesteres, de godin, het elfje, moeder Theresa, Maria Magdalena en andere archetypes.