Doneren
is Liefde <3

 

Doneren is Liefde <3

 

Hartelijk dank voor je donatie!

BedragDe samenwerking met Francisca in het vernieuwen van mijn website was erg fijn. De communicatie verliep soepel, zij gaf veel eigen input/tips waardoor ik nieuwe ideeën kreeg voor mijn workshops. De herschreven website teksten werden niet haastig geleverd, maar met veel liefde en goede energie. Ik ben erg blij met de uitkomst. Er zit nu een stukje Jessica in mijn site, wat voor mij heel belangrijk is. Dankjewel daarvoor!

Jessica Young

Young Workshops

Op de dag van mijn individuele schrijfsessie sneeuwde het hevig. Met aandacht, met “vorsicht”, baande ik me op mijn fiets een weg door het witte landschap. Het was stil op straat, ik genoot ervan.
Bij en met Francisca ervaarde ik eveneens rust en traagheid en zorgvuldigheid. Een ervaring van ruimte. Een ruimte om te ont-dekken. Om, in deze sessie, de ontbrekende schakel in mijn “rode draad” te vinden. Een andere draad, die meer heldervoelend werd waargenomen, kon ik juist loslaten. Daarmee ging de sessie over aan het licht brengen. Het ontdoen van beperkingen en het ervaren van de mogelijkheden die in me huizen, om te doen, waartoe ik me geroepen voel. En dit vervolgens helder te communiceren naar anderen.
De dagen erna ben ik regelmatig gaan zitten om te schrijven; er borrelden zoveel ideeën op om mijn (toekomstig) werk vorm en invulling te geven. En kon ik in het schrijven de vreugde voelen, in mezelf én van anderen, bij het delen van mijn creaties.

Daniël

Francisca heeft ons boek ‘Verhalen met L.E.F.’ geredigeerd.  Het is een boek met ontspanningsverhalen voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. In eerste instantie hadden we moeite om iemand te vinden die ons boek kon redigeren. Kinderverhalen, dat is een vak apart. Francisca begreep onze bedoeling en onze manier van schrijven, maar bovenal: zij verstaat de kunst van de kinderverhalen. Door haar inzet is ons boek verbeterd. Soms veranderde ze net een woord of gaf een suggestie om het verhaal iets aan te passen – daar werd het zo veel beter van. We zijn enorm trots op het prachtige resultaat, dank je wel voor je inzet, Francisca!

Maaike en Inez

L.E.F. Kracht